AGATEKA KAZINA MUNTU KARAFITANIYE  ISANO  N'ITERAMBERE

AGATEKA KAZINA MUNTU KARAFITANIYE  ISANO  N'ITERAMBERE

Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 7Ruheshi 2021,uwurongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH yavuze ko agateka ka zina muntu ko kafitaniye isano n'iterambere kuko mu gihe c'intambara n'ubutunzi burasubira inyuma.

Mukugira habeho iterambere mu gihugu n'uko abanyagihugu baba baronka ivyo bafungura n'ibindi vyankenerwa mu kwivuza mbere no kwiga.

Uwo arongoye uwo mugwi akaba yabishikirije mugihe bari i Bugarama mu ntara ya Muramvya aho uwo mugwi watunganije ku bafise ico baterera mw'iterambere ry'igihugu  aho bari bashimikiye ku gateka ka zina muntu .

Dr Sixte Vigny Nimuraba yavuze ko Uburundi buriko buratera imbere mubijanye n'agateka ka zina muntu hamwe n 'amahoro n'umutekano akamenyesha kandi ko abanyamitahe bari baragiye bariko baragaruka.