AMATARA AGENGA URUJA N URUZA MU MABARABARA  NTARIKO ARAKORA

AMATARA AGENGA URUJA N URUZA MU MABARABARA  NTARIKO ARAKORA

Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2 Ruheshi 2021,amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara ntariko mu bibanza bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura.

 
Mu mabarabara amwe amwe nko kw'iseminari ntoya iri ikw'ibarabara Bujumbura _Rumonge, hepfo ya Lycée du Lac Tanganyika hafi y'icicaro c'ibanki Bancobu n'ahandi.

Ivyo bigatuma bavuga ko amasanganya mu mabarabara yongerekana ku bwinshi.

N'ubwo biri uko hariho ibibanza ayo matara akora nko kw'ibarabara riri imbere ya zone Buyenzi, iruhande y'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi, imbere y'igituro c'imiduga ija mu buraruko bw'igisagara n'ahandi.