BBC HAMWE N'IKINYAMAKURU IKIRIHO VYAHAWE UBURENGANZIRA BWO GUSUBIRA GUKORA

BBC HAMWE N'IKINYAMAKURU IKIRIHO VYAHAWE UBURENGANZIRA BWO GUSUBIRA GUKORA

Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 Ruheshi 2021, ikigo kijejwe gucungera ibinyamakuru mu Burundi CNC cahagaritse ibihano vyari vyarafatiwe  iradio  y'abongereza BBC hamwe n'ikinyamakuru gikorera kubuhinga  ngurukanabumenyi IKIRIHO.BI.

Laurent Kaganda Icegera c'uwurongoye ikigo kijejwe gucungera ibinyamakuru mu Burundi CNC avuga ko bavyuguruye mu ntumbero yokwitabira akamo batewe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo baganire n'ibinyamakuru vyugawe ngo bisubire gukora.

Akabandanya abasaba kwirinda gukora amakosha kugira ngo ntibasubira guhagarikwa.