IBIRARANE UBURUNDI ZIFITIYE ISHIRAHAMWE Z'UBUMWE BWA AFRIKA N'IMIRIYONI ZIBIRI 2 N'IGICE Z'AMADORARE

IBIRARANE UBURUNDI ZIFITIYE ISHIRAHAMWE Z'UBUMWE BWA AFRIKA N'IMIRIYONI ZIBIRI 2 N'IGICE Z'AMADORARE

Mw'ikete ryanditswe kw'igenekerezo rya 8 Ruheshi 2021 rivugako Uburundi bufise ikirarane cimiriyoni zababa 2 z'amadorari y'abanyamerika nifitiye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ku ntererano butegerezwa kuriha buri mwaka muri uyo muryango.

Ivyo birarane bikaba bigizwe n'amafaranga agenewe gukoreshwa buri mwaka n'uwo muryango akaba yagenewe ikigega co kugarukana amahoro n'umutekano hamwe n'iterano y'ayazokoreshwa uyu mwaka wa 2021.

Iryo shirahamwe ryandikiye ubuserukizi bw'igihugu c'Uburundi Addis Abeba ku mugwa  mukuru wa Ethiopia ahasazwe hari icicaro c'uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika bwongera busaba ko Uburundi gukora ibishoboka vyose kugira burihe ivyo birarane.