ISHIRAHAMWE RY'IBIHUGU VYA BURAYA RIGIYE GUSUBIRA GUHA IMFASHANYO UBURUNDI

ISHIRAHAMWE RY'IBIHUGU VYA BURAYA RIGIYE GUSUBIRA GUHA IMFASHANYO UBURUNDI

Mugihe kuri uyu wambere igenekerezo rya 21 Ruheshi 2021, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano uwuserukira ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya mu Burundi bavuganye ibijanye n'imigenderanire yiryo shirahamwe n'Uburundi mungingo zimwe zashitsweko harimwo gukuraho ingingo zari zafatiwe mubijanye n'ubutunzi n'Uburundi zakuweho.


Ivyo bihejeje gushikirizwa n'Uwuserukira ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya mu Burundi, Ambasaderi Claude Bochu, aho yaravuye mu mubonano yahawe n'Umukuru

w'igihugu Evariste Ndayishimiye kano gatondo.

Iyo ngingo yo gukuraho igihano co kudaha imfashanyo Reta y'Uburundi yari yafashwe muri Ntwarante 2016, ikaba ikuweho hisunzwe intambwe zimaze gushikwako mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu mu Burundi n'intwaro ibereye"