KURWIZA UMWIMBU NO KWITABIRA AKAMO RETA IHAMAGARIRA ABARUNDI NIRYO HANGIRO BIHAYE.

KURWIZA UMWIMBU NO KWITABIRA AKAMO RETA IHAMAGARIRA ABARUNDI NIRYO HANGIRO BIHAYE.
KURWIZA UMWIMBU NO KWITABIRA AKAMO RETA IHAMAGARIRA ABARUNDI NIRYO HANGIRO BIHAYE.

Kuri uyu wagatatu igenekerezo rya 17 Ruhuhuma 2021 ,icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Spès Cartas Njebarikanuye yarifandikanije n'abanywanyi ba koperative UMUHIRWE rihurikiyemwo abakozi ba Reta ,urwaruka  rwahejeje amashure rutagira akazi hamwe n'abanyeshure iri kumutumba Rutega komine Gitega intara ya Gitega mu bikorwa vyo kw'imbura ibiraya vyarimwe kuri uyo mutumba mukibanza kingana na hegitari zitanu .

Mw'ijambo ryiwe Spès Cartas Njebarikanuye yarashimiye cane Abanywanyi biyo koperative kurugero bagezeko yongera ashimira leta y'uburundi ukuntu ikora itiziganya mu gushigikira amakoperative yabenegihugu.

Mwomenya ko Abanywanyi b'iyo koperative bashima cane ingene leta yabiyumviriyeko ikabaha ahantu bazokorera imyaka cumi n'itanu hangana na hegitari zitanu (15ha), muvyo bazoharangurira harimwo uburimyi n'ubworozi kandi mwihangiro bihaye akaba ari kurwiza umwimbu n'imbuto zirobanuye.