Tag: #ntarehouse

Ubuzima
INTWARA RUMURI ZITEGEREZWA KUBANDANYA ZIKORA IBIKORWA VY'ITERAMBERE RUSANGI.

INTWARA RUMURI ZITEGEREZWA KUBANDANYA ZIKORA IBIKORWA VY'ITERAMBERE...

Ibikorwa vyo gutera ibiti kunkengera z'uruzi Gasenyi mu ntumbero yo gukingira ikirimba...