UBUSUMA  BW'UMUYAGANKUBA BUGUMA BWIGARAGAZA UKO BUKEYE UKO BWIJE

Regideso ibandanya ishira ahabona abasuma b'umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura.

UBUSUMA  BW'UMUYAGANKUBA BUGUMA BWIGARAGAZA UKO BUKEYE UKO BWIJE

Inyuma yaho bimenyekaniye ko mu gigisagara ca Bujumbura ibice bitari bike vy'ico gisagara umuyagankuba w'ishirahamwe Regideso wibwa ,kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2021 ishirahamwe Regideso ryasubiye gufata ubundi busuma bw'umuyagankuba ,amakonteri cumi na rimwe (11) y'amatara kubarahurira abandi kandi kizira.

Ivyo vyabaye muri karitiye Gikungu Rural mu gisagara ca Bujumbura , Regideso ikamenyesha kwabo bakoze ivyo barengeje urugero aho mbere bajabukana no hakurya muri karitiye Gicaca na Kibembe, kugira ngo Regideso ntishobore kumenya ivyibwe baciye bahindura urusobekerane rw'intsinga.
Abanywanyi nkabo barenga mirongo itanu.

Ubundi busuma Regideso yabufashe muri karitiye Gikungu Rural nyene ku muhana w'umuntu ikonteri yiwe iharura bike cane gusumba kure y'ivyo akoresha, Ubu Regideso ikaba iriko irabiharura neza.

Muri karitiye Gihosha naho ku kabarabara Murinzi inimero cumi (n°10) bagize ubusuma mukugira ico bita (branchement direct) intsinga zija mu nzu bidaciye mw'ikonteri ngo iharure, Regideso yarahahombehe cane kuko ni akamaramaza mwomenya ko baheruka kugura Ama inite y'umuyagankuba itarike 6 Ruheshi 2019 Iryo shirahamwe rikaba ririko riharura urwo ruhombo.