URASHOBORA GUTERA IMBERE UHEREYE KURUDANDAZWA RUTOYI.

URASHOBORA GUTERA IMBERE UHEREYE KURUDANDAZWA RUTOYI.

HAVYARIMANA Jado ni umuyabaga afise imwaka 23 y'amavuko yamuka mu ntara ya Kirundo.

Bitewe nihindagurika ry'isi ryatumye haba uruzuba rwinshi gushikaho muri iyo ntara hatera ikigoyi  vyatumye Jado  amanuka mu gisagara  ca Bujumbura kurondera ukuntu yokwikenura akongera agafasha n'umuryango.

Jado ageze mu gisagara ca Bujumbura yaciye atangura urudandazwa rutoruto rwo gucuruza amagi n'ivyema.

Igihe yaganira na EavibeMedia yaravuze ko yatanguye adandaza amagi 30 (iparati imwe ) hamwe n'ikiro kimwe c'ivyema.
Avuga ko uno musi ageze kudandaza iparati 3 z'amagi 90 n'ibiro 3 vy'ivyema.

Jado arakenguruka intambwe ateyeko kuķo abonako abandanya atera imbere mu rudandanzwa rwiwe ko rushobora ku mwambika no kumufungurira ndetse no ku murihira inzu.

Havyarimana Jado ahamagarira urundi rwaruka nk'awe gukura amaboko mu mpuzu kugira rushobore kwiteza imbere.