Waruzizi? INTARA KAMA ZIGIZE UBURUNDI NAHO ZICA

Waruzizi? INTARA KAMA ZIGIZE UBURUNDI NAHO ZICA

Abenshi mu Burundi biciye kuvyo dusazwe tuzi canke twize, turazi ko hari intara kama zitandukanye   zigize igihugu c'Uburundi ariko hari benshi batazi igitigiri cazo canke intara zicamwo.

Ni kuri iyo mvo twihaye guca irya n'ino aho intara kama zica twisunze ikarata y'Uburundi.

Ino karata y'igihugu c'Uburundi iratwereka neza ko hari intara kama cumi n'imwe(11) ikanatwereka naho zica.

1.
Intara kama ya MUMIRWA iraca mu ntara za Cibitoki, Bubanza, Muramvya, Bujumbura(Rural), Bururi, Rumonge na Makamba 

2.
Intara kama y'IMBO ica mu ntara za Cibitoki, Bubanza, Bujumbura(Rural na Mairie), Bururi, Rumonge na Makamba.

3.
Intara kama ya MUGAMBA ica mu ntara ya Cibitoki, Bubanza, Kayanza, Muramvya, Mwaro, Bururi na Bujumbura(Rural).

4.
Intara kama ya BUTUTSI ica mu ntara za Bururi, Gitega, Mwaro, Makamba na Rutana.

5.
Intara kama ya BURAGANE ica mu ntara za Makamba, Rutana na Bururi.

6.
Intara kama ya BUYENZI ica mu ntara za Ngozi, Kayanza, Kirundo, Karusi na Gitega.

7.
Intara kama ya KIRIMIRO ica mu ntara za Gitega, Mwaro, Muramvya, Karusi na Rutana.

8.
Intara kama ya BWERU ica mu ntara za Muyinga, Kirundo, Ngozi na Karusi.

9.
Intara kama ya BUYOGOMA ica mu ntara za Ruyigi, Cankuzo, Gitega, Rutana na Karusi.

10.
Intara kama ya MOSO ica mu ntara za Rutana, Cankuzo, Makamba na Ruyigi

11.
Intara kama ya BUGESERA ica mu ntara ya  Kirundo na Muyinga.

Benshi hari ivyo tuza gusoma twibaze ngo sivyo, twobamenyesha ko intara zimwe zimwe zifise uduce dutoya cane tw'intara kama.